klub_stander
 
  
 

Aktivitetskalender

 

Generalforsamling

 
 

Sted: Klubhuset  D. 24/04-2018

 
     
  kl 20.00 i klubhuset “KUNDA” Østre Strandvej

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab / Budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg til kapsejladsudvalg & juniorudvalg
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal sendes til
Anders, Rylevej 7, 2680 Solrød Strand, anders@liebst.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen SSSk
 
         
  Kontaktperson: Gunter Arndt